יום ג', כב’ בסיון תשע”ט
    לאתר הראשי  |  דף הבית קשר ישיר  |  יצירת קשר  |  טופס בקשה למשתמש רשום  

תגובות: -1
צפיות: -1
הכניסה כאן רק בפנייה ישירה לשדכן/ית ראשית

תגובות: 0
צפיות: 2
 
 
 תקנון                                                                                        חזרה לאישור התקנון

תקנון האתר

מסמך זה מהווה הסכם בינך לבין ז-ה-ב זיווג הגון בקרוב  טלפון: 0523340338 (מפעילת האתר") בעת האישור של התקנון הינך מצהיר בזאת כי קראת את התקנון בשלמותו והנך מתחייב לעמוד בכל תנאי האתר. יש לציין שהוראת תקנון זה יגברו על כל פרסום או מודעה במידה ויהיו כאלה באתר. במידה ואינך מסכים לסעיף כלשהו הנך מתבקש לא להירשם לאתר או להשתמש בשירותיו.

 

1. מפעילת האתר מספקת שירותי הכרויות אינטרנטי זיווג הגון בקרוב

http://www.z-h-v.co.il/BRPortal/br/P100.jsp

ותתי אתר http://www.zhv.z-h-v.co.il/BRPortal/br/P100.jsp

השירות הינו לצורך היכרות בלבד למטרת נישואין על פיהשידוכים במגזרים הדתיים וההלכה

ידוע לך כי האתר הינו אתר המיועד ליהודים דתיים ושומרי מצוות ומסורת,וכן לאלה שירצו בבית יהודי שומר שבת ויהדות  ומבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, הנך מתבקש לכבד את צביון האתר ואת כבוד המשתמשים בו.

2. מפעילת האתר רשאית לשנות את תנאי השירות בכל עת. אין החברה מתחייבת להודיע זאת, אך החברה תשתדל בזמנה החופשי לפרסם הודעה על שינוי (אם יהיה) במערכת המאמרים או בחדשות של האתר.

3. מפעילת האתר משאירה לעצמה את הזכות לאשר או לא לאשר כרטיסים מסוימים מסיבות השמורות עמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, מפעילת האתר משאירה לעצמה את הזכות לפסול לפי שיקול דעתה טקסט ו/או חלק מטקסט שהוזן ע"י משתמשים בכרטיסם באתר, וכן, תמונות של משתמשים מטעמי צניעות או מכל טעם אחר. מובהר בזאת שעל המשתמש לצרף רק תמונה שלו. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעשות התאמות טכניות במידה ויהיה צורך בכך, על מנת להתאים את התמונה לאתר ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

4. כל האמור בתקנון מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אך מכוון לגברים ונשים כאחד.

5. הגלישה והשימוש באתר מותרים מגילאי 18 ומעלה ולאלה שהינם פנויים לזוגיות. בהירשמך לאתר הינך מצהיר שהינך מעל גיל 18.

6. חל איסור חמור על כל פרסום מסחרי באתר ו/או על כל פנייה למשתמשי האתר שלא לצורך היכרות אישית בהתאם לתנאי ולאופי האתר ו/או כל פעילות אחרת מטעם גוף מסחרי, אשר אינה לצרכי היכרות אישית בלבד, ובכלל זה פרסום אתרים אחרים באמצעות האתר, במישרין ו/או בעקיפין ו/או פרסום קישוריות (לינקים) שיובילו לאתרים אחרים ושימוש בשירותי ההודעות של האתר לכל אחת מהמטרות האסורות המפורטות לעיל. מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד לו זכאית המפעילה, העובר על סעיף זה יחייב בתשלום של 30,000 ₪ ללא הוכחת נזק ובאישור כללי שימוש אלו, המשתמש מצהיר הינו מוותר על זכותו לטעון טענה כלשהי כנגד גובהו של הסכום הנ"ל.

המעוניינים לפרסם באתר, יכולים לפנות אלינו בדף הצור קשר או לפרסם במערכת המאמרים. חל איסור לשתול קודים ו/או וירוסים ו/או תוכנות באתר מכל סיבה שהיא. וכמובן שאסור לשלוח דואר זבל לחברי האתר או להתחיל מכתבי שרשרת כלשהם. ההתקשרות במערכת ההודעות של האתר תיעשה רק לצורך הכרות אישית עם משתמשים אחרים שרשומים באתר.

7. כל מאמר ו/או חיבור ו/או פרסום ו/או אינפורמציה המתפרסמים באתר בייחוד במערכת המאמרים של האתר ע"י משתמשים אחרים ואפילו ע"י מפעילת האתר, לא יהיה בו משהו המחייב את בעלי האתר בבדיקת אמינות המידע, כמו כן לא תהיה מפעילת האתר אחראית לכל נזק שיגרם במישרין או בעקיפין בעקבות הסתמכות על הנכתב במערכת המאמרים של האתר או בכל מקום אחר באתר.

8.  מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות למחוק למשתמשים אשר ירשמו בכרטיס שלהם בפירוט ה"על עצמי" או בכל מקום אחר, פרטים מזהים שאיתם אפשר ליצור קשר מחוץ לאתר כגון אי-מייל, טלפון, שם מלא, שם בפייסבוק או בתוכנות מסרים כלשהן וכדומה. מחיקת הפרטים יכולה להיעשות גם ללא אישור מבעל הכרטיס ואין למפעילת האתר שום אחריות על תוצאות המחיקה הזו.

9. השימוש בשירותים המוצעים באתר ו/או חלק מהם עשוי להיות כרוך ברישום וברכישת מנוי ועל המשתמש לפעול בהתאם להוראות הרישום, ובכלל זה למסור פרטים נכונים ומדויקים ולעמוד בתנאי התשלום.

מפעילת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה, לאפשר למשתמשים להפיץ מודעות שאינן מודעות אישיות, על פי פילוח אשר מותאם לאותם משתמשים. כמו כן, על מנת למנוע בלבול - למשתמשים שאינם מנויים, מודעה זו כאמור לא תוצג כ "מסר אישי", אלא כ"מסר כללי" (בצירוף שם השולח) להבדיל ממודעות אישיות.

מפעילת האתר אינה אחראית על המידע, התכנים והתמונות המתפרסמים באתר ע"י המשתמשים השונים. כמו כן, אין האתר אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמש האתר או לצד ג' כתוצאה מהתכנים או מהשימוש באתר. וכמובן שאין מפעילת האתר אחראית על אמיתות הנתונים והאנשים הרשומים באתר. כל ההתנהלות בין האנשים לא באחראיות מפעילת האתר. משתמשים אשר נתקלים במשתמש שמנצל לרעה את השימוש באתר ו/או פוגע במשתמשים אחרים או קטין, מתבקשים לעזור לנו לאתר אותם ולהרחיק אותם מין האתר.

10. כמובן שחל איסור על פרסום פרטים שאינם נכונים או דברים שעשויים לפגוע בשאר משתמשי האתר. הינך מצהיר בזאת כי אתה מסכים שכל דבר שתפרסם ו/או תשלח ו/או תצרף ו/או תעלה לאתר הינם על אחריותך הבלעדית. אין החברה אחראית על הזנת תכנים לא נכונים ע"י משתמשי האתר (כגון גיל או גובה לא נכונים) בהסכמתך לתקנון, הינך מאשר שקראת אותו ואתה מוותר על כל טענה נגד מפעילת האתר הן לגבי נזקים שעלולים להיגרם מפגישות עם משתמשים אחרים או מתוכן פוגע ומעליב . משתמשים נדרשים להיזהר מהמידע שהם משאירים בכרטיסי המשתמש שלהם. אין מפעילת האתר אחראית לנזק שיגרם למשתמשי האתר בעקבות שימוש לרעה במידע שהם הזינו לכרטיס או למשתמשים אחרים.

11. מפעילת האתר אינה אחראית על גרימת כל נזק או איבוד מידע שנוצר עקב שימוש בשירותי האתר כגון שימוש בשירות הודעות, בתכנים או תמונות שבאתר .

12. מפעילת האתר אינה אחראית על הפרה של זכויות יוצרים של צד ג'. כל משתמש שמעלה תמונה או מאמר למערכת האתר הינו האחראי הבלעדי עליה. אין להעלות כל תוכן שאינך בעל הזכויות היוצרים בו ובפרט תמונות או מאמרים.

העלאת תכנים לאתר כפופה להצהרת הגורם אשר מעלה תוכן לפורטל כי התוכן אינו מפר זכויות יוצרים, אינו מהווה לשון הרע, אינו פוגעני וכיו"ב.

אם בכל זאת נמצא כי הפורטל מכיל תוכן המפר זכויות יוצרים, מהווה לשון הרע, פוגעני וכיו"ב, הנהלת הפורטל מתחייבת לפעול להסרת התוכן הרלוונטי לאחר מסירת הודעה כאמור, בהתאם ל"נוהל הודעה והסרה", על פי דין.

המשתמש מתחייב כי יעלה לאתר אך ורק תכנים ו/או תצלומים ו/או קטעי וידאו הרלוונטיים לצורך מטרות האתר – היכרות אישית.

- המשתמש ישפה ויפצה את הפורטל על אתר, במידה ויידרש לעשות זאת בגין כל אובדן ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או פגיעה מכל סוג המצריכה גם הוצאות משפטיות שמפעילת האתר הוציאה בצורה ישרה או עקיפה וקשורים לתכנים שהועלו על ידי הגולש באתר. הגולש מוותר על כל דרישה וטענה  כלפי האתר אם על תכנים שמופיעים בו ואם על השירותים שהוא מספק.

הבהרה למען הסר ספק, הפורטל אינו אחראי להפרת זכויות קניין רוחני ו/או לפגיעה בהם על ידי גולשי הפורטל, בכל דרך שהיא (כולל סודות וסימנים מסחריים).

אין להכניס קבצים, קוד מחשב ותוכנות עם יישום המכיל נגיף מחשב ("וירוס"), דואר זבל (" SPAM"), יישומים מזיקים, וונדליזם, סוס טרויאני  ותולעים ("WORMS") למיניהם שלא כדין. זאת בהתאם לחוק המחשבים.

חל איסור על איסוף מידע על משתמשים אחרים ופרסום תכנים ופעילויות פליליות. לשם הסר ספק, הפרסום הנ"ל אסור לפרסום באתר.  שימוש מלא או חלקי במידע שמועלה על ידי משתמשים ללא אישורם, הינו עבירה חמורה על זכויות יוצרים.

בכל הפסד, אבדן, הפרת זכויות מכל סוג שהוא, הוצאה או נזק מכל סוג, שיגרם למשתמש ולסובבים לו בצורה עקיפה או ישירה כתוצאה מתכנים שהועלו ומופיעים באתר. הינך פוטר ומסיר  מאחריות את האתר ומנהליו מכל תביעה.  כמו כן, הנהלת האתר  יכולה להגיש תביעה כנגד מי שהפר זכויות אלו.

חל איסור להעלות חומר בוטה, פורנוגראפי או עם מאפיינים מיניים בוטים שפוגעים או עלולים לפגוע ברגשות הציבור.

13. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את שאלון ההרשמה. כמו כן, תוכל מפעילת האתר לשנות כל דבר שקשור בקוד האתר או בהצגתו למשתמש. אין האתר אחראי לטעויות בהצגת הנתונים במידה ויווצרו בעקבות כך.

14. המשתמש ישפה (במקרה הצורך) את מפעילת האתר כנגד הפסדים או נזקים שגרם להם בעקבות אי עמידה בתנאי תקנון זה.

15. מפעילת האתר תשמור בסודיות כל מידע שירשם בכרטיס המשתמש באתר. אין מפעילת האתר תהיה אחראית על מידע שנפרץ, או נגנב מן המערכת או מהתרשלות של החברה המאחסנת את האתר. כמו כן, מפעילת האתר לא תהא אחראית לשום נזק שיגרם בשל בעיות בתוכנה או בקוד האתר שלא נעשו במטרת זדון. מפעילת האתר חוזרת ומבקשת לא להעביר למשתמשי האתר מידע העלול לגרום לפגיעה פיזית ו/או נפשית ו/או כספית או כל פגיעה אחרת בהם. אין להעביר למשתמשים מספר כרטיסי אשראי, יש הרבה מתחזים באתרי הכרויות בייחוד ממדינות זרות נא להיזהר.

16. משתמש הנרשם לשירות, מודע לכך שקיימת  גרסה המותאמת לטלפון סלולארי ובה כרטיסו מופיע גם כן. הגרסה הסלולארית מותאמת למכשירים תומכים בלבד, ואינה מתאימה לכל סוגי המכשירים הקיימים בשוק.  מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשווק את האתר בכל אמצעי אלקטרוני שתחפוץ בו.

17. מפעילת האתר משתמשת בפונקציה בו מופיעים תמונות של גולשים בעמוד הבית של האתר (ניתן לבקש לא להופיע בעמוד הראשי). כמו כן, משתמשים מסוימים יופיעו בתוצאות החיפוש גם בכניסה לאתר ע"י משתמשים שאינם רשומים עדיין לאתרו מבצעים חיפוש. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לנזק פגיעה עלבון או הפסד כלשהו שייגרם למשתמש קיים עקב שימוש בפונקציות אלה.

18. כל מאמר שהתפרסם במערכת המאמרים של האתר, הינו בבעלות האתר והוא בעל זכות הקניין בהם. אין להעתיק או להשתמש במאמרים אלו ללא רשות. העושה כן יפצה את מפעילת האתר בהתאם לאמור בחוק. למען הסר ספק יובהר כי העלאת כל תוכן לאתר, מהווה הסכמה מפורשת להעברת זכויות היוצרים לידי המפעילה, על כל הנובע והמשתמע מכך.

19. מספרי טלפון שימסרו למפעילת האתר ע"י משתמשים או ע"י אורחים באתר באמצעות מערכת המאמרים של האתר, אשר תכליתם קבלת מידע או חומר פרסומי מחברות שונות, ימסרו כפי שהם לחברות השונות. אין החברה אחראית על אופי השימוש של החברות במספרי הטלפון הנמסרים לה, ואין מפעילת האתר אחראית לשום נזק ישיר או עקיף, פיזי , נפשי, כספי או כל נזק שהוא שיגרם למשתמש או אורח שהשאיר את מספר הפלאפון שלו באתר.

20. מפעילת האתר תהא רשאית לצרף את המידע שקיבלה על המשתמש למאגר מידע שקיים אצלה, יודגש, כי על פי חוק לא חלה עליך חובה למסור את המידע. כמו כן, בברירת המחדל בהרשמה לאתר, יסומן שהחברה רשאית לשלוח למשתמש דיוור על הודעות חדשות שיכללו מידע פרסומי ועוד. על מנת לשנות הגדרות אלו על המשתמש לשנות את "הגדרות הדואר" כפי שהם מופיעות ב "פרופיל האישי" של המשתמש.

חל איסור מוחלט למסור פרטיו של אחר, זולת המשתמש, למעט בכפוף לאישורו המפורש של אותו משתמש שימלא פרטי אחר, שלא בהסכמתו, יישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרם לאתר ו/או לאותו אדם, כתוצאה ממילוי הפרטים כאמור.

אישור תקנון זה ומסירת פרטי

המשתמש מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 (להלן:"החוק"). אף על פי כן, המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו על ידי משלוח הודעה להנהלת הפורטל בכתובת  z-h-v@bezeqint.net

כל עוד לא נמסרה הודעת ביטול להסכמה לקבלת דברי פרסומת, מפעילת האתר תהא רשאית, בהתאם להוראות החוק, להשתמש בפרטי המשתמש, כפי שנרשמו באתר, ו/או להעביר פרטים של משתמשים לצדדים שלישיים על מנת לחשוף את המשתמשים הרשומים לעדכונים ו/או חומר שיווקי רלבנטי בכל אמצעי מדיה.

21.  מפעילת האתר תהיה בקשר עם מפרסמים שונים, אין למפעילת האתר שום קשר לשום נזק כספי, גופני או נפשי שיכול להיגרם למשתמש באתר כתוצאה מהשימוש באחד מהמוצרים של המפרסמים באתר, או במערכת המאמרים של האתר.

22. מפעילת האתר רשאית לבחור את סדר הופעת משתמשים בתוצאות החיפוש או לבחור להציג משתמשים מסוימים בעמוד הבית בהתאם לשיקול דעתה. בהירשמך לאתר, הינך מצהיר שאתה מסכים לעובדה זאת.

23. מפעילת האתר רשאית לא לאשר/ לחסום כרטיסי משתמשים מכל סיבה שבעיניה אינם מתאימים לרוחו או לתדמיתו של האתר. מפעילת האתר לא תיתן הסבר למשתמשים שכרטיסים או תמונתם נדחתה.

24. מפעילת האתר אינה אחראית לזמינותו התמידית של האתר, כמוכן לא לתקלות טכניות שיהיו בו או למידע שיישמר באתר כן, לשום נזק שיכול להיגרם מהפסקת הפעלת האתר.

25. מפעילת האתר רשאית לבדוק מדגמית ובמקרה של דיווח/חשד לעבירה פלילית/הונאה/הטרדה כל תוכן שנכתב ע"י גולשי האתר על מנת להגן על פעילותה ולשמור את האתר מנזקים שאותם יגרמו המשתמשים שייבדקו. ובמידת הצורך, החברה אף שומרת על זכותה להעביר את המידע לרשויות האכיפה על פי שיקול דעתה. מפעילת האתר לא תצטרך לתת הסבר לפעילותה ובהירשמך לשירות הינך מצהיר שאתה מסכים לתנאים אלו.

26. הנך מסכים שמפעילת האתר תמליץ / תשתף את כרטיסך עם משתמשים אחרים הרשומים לשירות, ולהיפך, כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

27. מפעילת האתר רשאית לבצע למשתמשים סינון ראשוני של ההודעות על פי הגדרות ברירת מחדל הנתונות לשיקול דעתה. כל משתמש יוכל להגדיר אחרת או לקרוא את ההודעות המסוננות בתיבה מיוחדת שנקראת "דואר מסוננים".

28. כל שימוש של הגולש במספר הטלפון שלו באתר, לרבות בעת: רכישת מנוי, פנייה לשירות הלקוחות, הזנת פרטים באתר, הזנת פרטים לחזרה בעקבות מבצעים ו/או מודעות פרסומיות אחרות, וכדומה, יישמרו במאגר הנתונים של החברה ויוכלו לשמש את החברה לכל צורך עתידי, לרבות בעת משלוח/פנייה פרסומית.

 

תקנון רכישת מנוי

תקנון זה מהווה הסכם בינך ובין ז-ה-ב זיווג הגון בקרוב  (להלן: "מפעילת האתר") בעת האישור של תקנון זה הנך מצהיר בזאת כי קראת את התקנון בשלמותו והנך מתחייב לעמוד בכל תנאי האתר וכן התנאים החלים על המנויים באתר. יש לציין שהוראת תקנון זה יגברו על כל פרסום או מודעה במידה ויהיו כאלה באתר. נא לעבור על התקנון בעיון במידה ואינך מסכים לסעיף כלשהו הנך מתבקש לא לרכוש את המנוי באתר. תקנון זה מופיע גם בעמוד רכישת המנוי, לכל שאלה או בעיה ניתן לפנות בטלפון 0523340338

1. למרות הצלחות העבר של אתרנו זיווג הגון בקרוב ז-ה-ב  בפרט ואתרי הכרויות בכלל הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שאין שום התחייבות להצלחת השירות, וכי תשלום המנוי אינו קשור להצלחה במציאת זיווג, שידוך, קשר או כל התקשרות כלשהיא עם בני המין השני.

2. רכישת מנוי באתר, לא תמיד מאפשרת קריאת כל ההודעות שנשלחו אל המשתמש משחר ההיסטוריה, וכן קריאה של כל ההודעות שהמשתמש שלח למשתמשים אחרים, גם בתקופה בה המשתמש לא היה מנוי – גם כשהוא מנוי בתוקף

3. רכישת מנוי באתר מאפשרת למנויים אופציות שאינם ניתנות למשתמשים שאינם מנויים, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האופציה, לגרוע וכמובן להוסיף מהאפשרויות הפתוחות בפני בעלי המנוי וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי הודעה מוקדמת למנויים.

4. מרגע תשלום המנוי הנך זכאי לאפשרויות הפתוחות בפני מנוי וזאת ללא שום תשלום נוסף עד לסוף תקופת המנוי הנרכש. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להעלות או להפחית את מחיר חידוש המנוי בכל עת, ללא התראה או הודעה מוקדמת.

5. מפעילת האתר תשתמש בשיטות אבטחה הידועות לה ולחברה המקימה את האתר, על פי דרישות החוק וחברות כרטיסי האשראי, מפעילת האתר לא תישא באחריות למקרים של נזק שייגרם למשתמש בעקבות מידע שהשאיר באתר. ותעשה ככל יכולתה במידות ההיגיון הסבירו הטכנולוגיה הנפוצה הנהוגה ברוב אתרי המסחר וההיכרויות על מנת למנוע מקרים אלו.

6. מדיניות ביטולים: רכישת המנוי כוללת עסקאות של מסלולים לתקופות שונות ומחירים שונים, כפי שנקבע על ידי מפעילת האתר מעת לעת, לרבות לתקופה בלתי מוגבלת בזמן, וכל רכישת מנוי מהווה בכל מקרה רכישה בעסקה אחת.

רכישת מנוי לא תמיד מאפשרת קריאת כל ההודעות שנשלחו אל המשתמש משחר ההיסטוריה, וכן קריאה של כל ההודעות שהמשתמש שלח למשתמשים אחרים, גם בתקופה בה המשתמש לא היה מנוי.

7. כמו כן מובהר בזאת כי הקפאת ו/או חסימת ו/או מחיקת החברות באתר לא מחייבים הפסקת ספירת הימים הנותרים למנוי ע"י המערכת. ללא קשר לאמור לעיל החברה תהיה רשאית להקפיא מנוי לזמן קצוב על דעתה בלבד.

8. בתשלום באמצעות כרטיס אשראי, יש להזין את מספר הכרטיס ופרטיו בעת ביצוע ההזמנה באתר.

לא ניתן לבטל או להעביר מנוי לאחר הזמנה ותשלום באתר, אלא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981.

9. בעסקאות תשלומים. כרטיס אשראי שאינו תומך באפשרות זאת יחויב בתשלום אחד.

10. מפעילת האתר רשאית להעניק מנויים לאנשים או לבטלם ללא הודעה מוקדמת וללא תנאי.

11. ברכישת מנוי מתמשך, נותן הרוכש הסכמתו לתשלום דמי המנוי החודשיים לתקופה בלתי קצובה, המנוי רשאי להודיע בכל עת בה יחפוץ על ביטול המנוי כאשר הקנס על הביטול לא יעלה על 100 שקלים בהתאם וכפוף לתנאי שימוש אלה, ובכפוף לתשלום דמי ביטול בסך 100 ₪ או 5% מגובה העסקה, לפי הנמוך מביניהם. למען הסר ספק במקרה של ביטול ההתקשרות במהלך תקופת ההתחייבות המינימאלית (חודש, שלושה חודשים, חצי שנה, בהתאם לעניין) תהיה בעלת האתר רשאית לגבות את מלוא סכום ההתחייבות הראשונית של תקופת המסלול.

המנוי רשאי להודיע בכל עת בה יחפוץ על ביטול המנוי לאתר, באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות של המפעילה בטלפון0523340338 בין השעות 11:00 ל16:00 בלבד ימי א' עד ה' לא כולל ימי שישי ערבי חג  או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת z-h-v@bezeqint.netl המפעילה תחדל לחייב את המנוי בדמי המנוי החודשיים לאתר,החל משלושה ימי עסקים מיום מסירת הודעת הביטול, או שישה ימי עסקים מיום מסירת הודעת הביטול למשלוח ("הביטול").

יודגש כי במקרה של ביטול מנוי לאחר תקופת ההתחייבות המינימאלית הקבועה במסלול, ככל שתהיה במסגרת תקופה קצובה לפי הגדרת ס"ק 13א (2) או 13א(3), המפעילה לא תגבה סכום כלשהו כדמי ביטול.   במקרה כאמור, אם בוטל המנוי הרלוונטי במהלך החודש שעבורו שולמו דמי המנוי, יינתן למנוי החזר יחסי בלבד של דמי המנוי, בתוך 14 ימים מיום מסירת הודעת הביטול, וזאת בעבור התקופה שממועד הביטול ועד לסוף החודש עבורו שולמו דמי המנוי. לא יינתן החזר כספי בגין התקופה בה נעשה שימוש בשירותים המוצעים באתר בתשלום ואשר קדמה למועד הביטול.

מנוי רשאי להודיע בכל עת בה יחפוץ על רצונו להפסיק את החיוב החודשי על המנוי, כך שהוא יוכל להמשיך ולעשות שימוש בשירותים עד תום אותו חודש קלנדרי ומהחודש העוקב לא יחויב בגין המנוי, וזאת באמצעות פניה לטלפון 0523340338 או לדוא"ל z-h-v@bezeqint.net ואולם כאמור במקרה של ביטול ההתקשרות במהלך תקופת ההתחייבות המינימאלית תהיה בעלת האתר רשאית לגבות את מלוא סכום ההתחייבות.

12. מפעילת האתר שומרת על זכותה להסיר/ לחסום כרטיסי משתמש של משתמשים אשר יימצאו מפרים את תנאי השימוש הנ"ל/ לא הולמים את רוח האתר או פוגעים בדימוי האתר/ במשתמשי האתר, באופן יזום וללא הודעה מראש.

מפעילת האתר שומרת על זכותה שלא להחזיר כל סכום ששולם על כל שירות הניתן בתשלום באתר ונעשה בו שימוש לרעה לפי החלטתה של מפעילת האתר .

13. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את שאלון ההרשמה. כמו כן, תוכל מפעילת האתר לשנות כל דבר שקשור בקוד האתר או בהצגתו למשתמש. אין האתר אחראי לטעויות בהצגת הנתונים במידה ויווצרו בעקבות כך.

אפליקציה סלולארית  במכשיר  I-phone

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר ותנאי השימוש בו. השימוש בשירותי האתר ו/או היישומים הנלווים לו, כפוף לתנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו ומעיד על הסכמה לתנאים אלה.

כללי

האתר והיישומים הנלווים לו הינם יישומים אשר נועדו לפרסום והפצה של פרטים אישיים רבים ככל שניתן, על מנת למצוא שידוך מתאים.

בהתאם, יובהר כי כל מידע אישי אשר יפורסם בכרטיס המשתמש אינו פרטי ואינו סודי, ולא תישמע כל טענה בעניין זה.

איסוף פרטים אישיים

כל שימוש באתר כרוך בהרשמה, המתבצעת באמצעות מילוי פרטים בטופס הרשמה, ובכלל זה פרטים אישיים, המוגדרים כ"מידע רגיש", על פי דין, כגון: שם, מקום מגורים, עיסוק, נתונים פיזיים ותכונות ומאפיינים אישיים שונים (להלן:"הפרטים האישיים") וכן מידע אישי בדבר מיקום המשתמש, לרבות מיקום היסטורי (להלן: "איכון מיקום") ומטה – דאטה.

שיתוף והצגת פרטים אישיים

מטבע הדברים, על מנת למצוא שידוך באתר, מפעילת האתר תציג את פרטי כרטיס המשתמש והפרטים האישיים בפני משתמשי האתר.

שיתוף והצגת איכון מיקום

הנהלת האתר עשויה להשתמש בעוגיות (cookies) - חבילות מידע אשר נשלחות על-ידי השרתים של האתר אל דפדפן האינטרנט שלך ו/או היישום הסלולארי, ואז נשלחות בחזרה על-ידי הדפדפן בכל פעם שהדפדפן ניגש לשרתים של האתר.

מנהלת האתר עשויה להשתמש בעוגיות למטרות שונות, לרבות: חיסכון בצורך להזין מחדש את שם המשתמש והסיסמה בכל כניסה לשירות, על מנת להקל על השימוש באתר ו/או ביישום הסלולארי, על מנת לאסוף מידע סטטיסטי, לאמת את המידע, ועל מנת להתאים את האתר להעדפות האישיות שלך וכן לצורך אבטחת מידע.

משתמש המעוניין לחסום את העוגיות נדרש להשתמש בכפתור העזרה בדפדפן ולפעול על פי ההנחיות ההכרחיות. 

חומר פרסומי

מפעילת האתר שומרת על זכותה למסור פרטים אישיים ו/או חלק מהם למפרסמים ו/או לנותני שירות ו/או לכל גוף מסחרי.

מפעילת האתר רשאית לעשות שימוש במידע איכון המיקום, על מנת לנהל מסעות פרסום, בין היתר, על בסיס מיקום גיאוגרפי.

מנהלת האתר אינה אחראית לתוכן של הפרסומות האמורות ולמוצרים שיסופקו או לשירותים שיינתנו על-ידי צדדים שלישיים והמשתמש מסכים באופן בלתי חוזר וללא כל תנאי לא לראות במנהלת האתר אחראית, בכל דרך, בקשר לכך.

קבלת הודעות דואר אלקטרוני

מפעילת האתר ו/או מי מטעמה רשאים לפנות למשתמשי האתר באמצעות הדואר האלקטרוני לצרכי תקשורת ומשלוח הודעות שונות, בין נמסרה הודעת ביטול להסכמה לקבלת דברי פרסומת ובין אם לאו, למעט הודעות המהוות פרסומת, על פי דין.

בכלל זה: משלוח עדכונים, הודעות ומידע נוסף בקשר לשירות; להציג או לשלוח חומרי שיווק ופרסום, לרבות שימוש במידע איכון על מנת להציג פרסומות של עסקים על פי מיקום גיאוגרפי.

שינויים במדיניות הפרטיות

במידה ותחליט החברה על שינוי במדיניות הגנת הפרטיות, יפורסמו השינויים בעמוד זה - "תקנון", לידיעת כל משתמשי האתר.

מחיקת מידע האישי

עם קבלת בקשת משתמש למחיקת הכרטיס באתר, הנהלת האתר שומרת על זכותה לשמור את המידע האישי, מידע האיכון והמטה דאטה במאגר מפעילת האתר.

על מנת למחוק כליל את הנתונים הנ"ל,  יש לפנות באמצעות דוא"ל או טלפון למפעילת האתר והיא תעשה כל מאמץ למחוק מידע זה, אולם ייתכן שהדבר לא יוכל להתבצע באופן מיידי ממערכות הגיבוי.

על אף האמור לעיל, במקרה של חסימת משתמש על ידי האתר, הפרטים הרלוונטיים ישמרו בבסיס הנתונים על מנת למנוע רישום מחודש לאתר.

דיווח על פגיעה בפרטיות

במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירות, אנא פנה למפעילת האתר באמצעות כתובת הדוא"ל: z-h-v@bezeqint.net

 מפעילת האתר שומרת על זכותה להפסיק כל מתן שירות ולחסום כל משתמש בהתאם לתנאי תקנון האתר המפורטים לעיל, ואין בכך בכדי לגרוע מהתחייבויות המשתמש כלפי החברה המשווקת.

כל המבצעים מוגבלים בזמן, לעת עתה המחיר בתוקף  עד 20.05.2016, החברה רשאית לשנות/לקצר/להאריך את המבצע ככל שתרצה.


חזרה לאישור התקנון

 
 
שאלון הרשמה ראשי פניה לשדכן/ית הבית הראשי פורום הכרויות הדרכה אישית לבעלי קשיי שידוך Entrance to Jewish singles for all countries הצעות שידוך פנויים פנויות מחו"ל ,
ייעוץ מקצועי לזוגות נשואים שנה ראשונה ואחרים/ולפני נישואים שידוך הכרות לגיל זהב רשימת הצעות שידוך לבעלי מוגבלויות שידוך לנשים בעלות תשובה שידוך לנשים / בנות חרדיות ,
שידוך לגברים / בנים חרדים שידוך היכרות דתי לאומי וסרוגות דרושות/דרושים שדכניות/ים תקנון האתר קשר ישיר בין המשודכים .
הצעות שידוך המטופלות ישירות עם השדכן/ית כמה טיפים לזיווג: יומנו של שדכן ,זיווג הגון בקרוב / שידוכים היכרויות-Dating . . . .